Zorgverleners

Instellingen voor geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Zorgvoorzieningen voor mindervaliden en ouderen. Levensloopbestendige woningen. Medische centra. Medische praktijken.

Klik hier voor de werkzaamheden

 • Ontwerp installaties
 • Aanbesteding
 • Begeleiding uitvoering
 • Oplevering
 • Nazorg
 • Onderhoud
 • Legionella-beheer
 • Probleemanalyse en –oplossing
 • Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)
 • Optimalisering exploitatie
 • Duurzame energiesystemen

Onderwijsstichtingen

Kinderdagopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang. Basisscholen. Voorgezet onderwijs. Vak- en praktijkopleidingen.

Klik hier voor de werkzaamheden

 • Ontwerp installaties
 • Aanbesteding
 • Begeleiding uitvoering
 • Oplevering
 • Nazorg
 • Onderhoud
 • Energiebeheer
 • Probleemanalyse en –oplossing
 • Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)
 • Optimalisering exploitatie
 • Duurzame energiesystemen

Woningbouwverenigingen

Seriematige woningbouw. Appartementencomplexen. Multifunctionele centra. Duurzame energieconcepten.

Klik hier voor de werkzaamheden

 • Ontwerp installaties
 • Aanbesteding
 • Begeleiding uitvoering
 • Oplevering
 • Nazorg
 • Energiebeheer
 • Legionellabeheer
 • Probleemanalyse en –oplossing
 • Controle en aansturing ketensamenwerkingen
 • Optimalisering exploitatie
 • Duurzame energiesystemen

Overheden

Overheidskantoren. Sportaccommodaties en -terreinen. Wijkvoorzieningen. Scholen. Brandweerkazernes. Politiebureau’s. Werkplaatsen en opslagloodsen.

Klik hier voor de werkzaamheden

 • Ontwerp installaties
 • Aanbesteding
 • Begeleiding uitvoering
 • Oplevering
 • Nazorg
 • Onderhoud
 • Legionella-beheer
 • Probleemanalyse en –oplossing
 • Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)
 • Optimalisering exploitatie
 • Duurzame energiesystemen

Bouw- en projectmanagers

Alle mogelijke gebouwen.

Klik hier voor de werkzaamheden

 • Ontwerp installaties
 • Aanbesteding
 • Begeleiding uitvoering
 • Assistentie directievoering
 • Oplevering
 • Toezicht op de garantieverplichting
 • Presentaties
 • Vraagbaak en sparringpartner

Architecten

Woningbouw. Utilitaire gebouwen. Onderwijs. Commercieel en industrieel vastgoed.

Klik hier voor de werkzaamheden

 • Ontwerp installaties
 • Aanbesteding
 • Begeleiding uitvoering
 • Oplevering
 • Nazorg
 • Onderhoud
 • Presentaties
 • Bouwfysica (brand en energie)
 • Vraagbaak en sparringpartner
 • Implementatie installaties (esthetisch verantwoord)
 • Duurzame energiesystemen

Projectontwikkelaars

Kantoren. Woon- en zorgcomplexen. Commercieel vastgoed.

Klik hier voor de werkzaamheden

 • Ontwerp installaties
 • Aanbesteding
 • Begeleiding uitvoering
 • Oplevering
 • Nazorg
 • Onderhoud
 • Advisering/budgettering vastgoed(installaties)
 • Probleemanalyse en –oplossing
 • Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)
 • Optimalisering exploitatie
 • Duurzame energiesystemen

Aannemers | installateurs

Woningbouw. Utilitaire gebouwen. Onderwijs. Commercieel en industrieel vastgoed.

Klik hier voor de werkzaamheden

 • Ontwerp installaties
 • Presentaties
 • Assistentie bij inkoop
 • Legionella-inspecties
 • Probleemanalyse en –oplossing
 • Tekenwerk
 • Hulp bij juridische zaken

Eigenaren | gebruikers drinkwaterinstallaties

Instellingen voor geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Zorgvoorzieningen voor mindervaliden en ouderen. Logiesgebouwen. Recreatiecomplexen.

Klik hier voor de werkzaamheden

 • Ontwerp drinkwaterinstallaties
 • Opstellen risicoanalyses en beheerplannen
 • Legionella-beheer (ontzorging)
 • Monsternames
 • Probleemanalyse en –oplossing
 • Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)
 • Optimalisering exploitatie

© Copyright – Nobel Advies | T: 077 463 35 17 | E: info@nobeladvies.nl | Lottumseweg 26, Broekhuizen